Başlarken…

 

NEDEN BİYOKİMYA?

 

İnsanoğlu nesiller boyunca canlı organizmaları anlamaya çalışmıştır. Araştırmalar önceleri organizmaları bir bütün olarak ele almış, daha sonra doku ve hücreler üzerinde yoğunlaşmış ve en son olarak da “hayatın molekülleri” ’ni anlamak için devam etmiştir ve etmektedir.

 

Bu moleküller (biyo-moleküller) hücrenin yapısını meydana getirirken, ona HAYAT veren binlerce işlevi üstlenir. İşte bir biyokimyacı, ne çeşit moleküllerden oluştuğumuzu ve bu moleküllerin ne yaptığını ve nasıl çalıştığını ve birbirleriyle ne gibi etkileşimlerde bulunarak en sonunda HAYATIN idamesini nasıl gerçekleştirdiğini anlamak için çalışır.

 

Bilmek isteriz ki genomlarımızdaki bilgiler nasıl moleküllerin ne yapması gerektiğine karar veriyor. Yani, bilgi-molekül (yapı)- işlev akışı nasıl oluyor?

 

Aslında hayat; genomlarımızdaki bilgilerin fonksiyonlara aktarılması, interaksiyonların (etkileşimlerin) sonucu oluşan TOTAL FENOTİP’tir.

 

Hayat AKSİYONLAR sonucu oluşan DİNAMİK bir olgudur. FONKSİYONLAR TOPLAMI = HAYAT desek biraz iddialı konuşmuş olsak da, bir bakış açısını ifade etmiş oluruz. Her ne kadar biz bütün bu fonksiyonları, etkileşimleri tam tanımlayamasak da, anlayamasak da, bilmesek de… Henüz… (Bir de farkında olup da bilemediklerimiz ve bununda yanında henüz vizyon olarak, bakış olarak farkında olamayıp da bilemediklerimiz var…) 

 

Hayatın detayları, onu oluşturanlar,  genetik bilgi ile fonksiyonlar toplamının arasında bir yerlerde bir şekilde cereyan ediyor.

 

İşte bu derste, bu sınırlı zaman diliminde, bu moleküllerin bazılarının gizemli dünyalarına gireceğiz, ne olduklarına ve ne yaptıklarına bir göz atacağız. Belki sonunda bazı şeyler biraz daha açık hale gelecek, ilerisi için bize (size) biyolojiyi daha iyi ya da geniş anlamanız için bir temel oluşturacak bilgi birikimi sağlayacaktır.

 

Sorulması gereken çok soru var. Bazılarını cevaplarız bazılarını ise henüz değil. Örneğin bu biyomoleküller ne zaman, nasıl ve neden bir hata yapıyor da canlı sistem HASTA’lanıyor? Neden yaşlanıyoruz? Neden AIDS gibi virüslere karşı koyamıyoruz?  gibi binlerce soru…

 

Hayatın ta içinden hayat ile ilgili sorular…

 

Canlı sistem içinde yeni moleküller keşfederek, bunların ne yaptığını, yapamadığını, yapabildiğini ve yapamayacağını anlamak; bu anlayışlar, birikimler ve atılımlar sonucu yeni bir TIP bilimi, yeni bir Biyoteknoloji alanında olabileceklerin POTANSİYELİ baş döndürücü ve heyecan vericidir.

 

Bu derste hiçbir zaman BÜYÜK RESMİ unutmayın ve kaçırmayın. Formüller, kimyasal yapılar, reaksiyonlar ve belki de ezberlemeniz gerekenler var ne yazık ki… Bunları ezberleyin. Onlarla boğuşun ama, BOĞULMAYIN. Hedefi hiçbir zaman kaybetmeyin ya da en azından zaman zaman HATIRLAYIN. Öğrendiklerinizi iyi öğrenin, temel alt yapı olarak kullanın ve en sonunda bir KARAKTER oluşturun.

 

Bir Bilim insanında olması gerektiği gibi olan…

 

Bu kadar felsefe ve cümlelerden sonra;

Aslında buna rağmen çok anlatılacaklarının da kalmasından sonra;

 

Kısaca:

 

Biyokimya, HAYATIN MOLEKÜLLERİ ile ilgilenir.  Her açıdan…

 

İşte bu derste size bu dünyaya atılmanızda, anlamanızda ve biyomolekülleri göreceli olarak öğrenmenizde yardımcı olacağım.

 

İyi bir güz dönemi geçirmeniz dileklerimle,

 

Biyokimya (BİY 203-205) dersine hoş geldiniz…     Yrd. Doç. Dr. Bekir ÇÖL