BİY 205 BİYOKİMYA LAB.

 

Lab Sorumluları

Dr. Nur Ceylan

Dr. Özlem İmamoğlu

Arş.Gör. Yonca Surgun

Arş.Gör. Ersin Doğaç

Arş.Gör. Sultan Köskeroğlu

 

Ders Sorumlusu

Yrd.Doç.Dr. Bekir Çöl

 

Lab İÇERİK

 

Lab1. Laboratuvarın tanıtımı, biyokimya laboratuvarında uyulması gereken kurallar

föy için TIKLA

---------------------------------

Lab 2. Laboratuvarda kullanılan malzemelerin tanıtılması, yüzde çözelti, molar,

normal, molal, ppm çözelti hesaplamaları.

föy için TIKLA

----------------------------------

Lab 3. Temel biyolojik molekülerin kimyasal formüllerinin incelenmesi

föy-sunu için TIKLA

----------------------------------

Lab4. Karbohidratlar için genel testler, benedict testi, fischer testi
föy için TIKLA     Sunu için TIKLA
Labta Çekilen Resimler
                             1                2                      3                     4                 5                 6                   7                    8                  9               10 

Rakamların üzerine tıklayınız.

(Bu resimler Feyza Taş tarafından gönderilmiştir. Teşekkürler.)

---------------------------

Lab 5. Lipitlerin tayini, lipitlerin çözünebilirliği, sütün yağının alınması, sabun eriğinde yağ asitlerinin aranması
föy için TIKLA     Sunu için TIKLA
***BİYOKİMYA LABORATUVARI 5 İÇİN GETİRİLMESİ GEREKLİ MALZEMELER***
Lipidler-Deney Resimleri İçin Tıkla

---------------------------

 

Lab 6. Kalitatif amino asit tayinleri, amino asitlerin çözünürlüğü, ninhidrin reaksiyonu, biüret testi
föy için TIKLA     Sunu için TIKLA
---------------------------------------------------

 

Lab 7. Kalitatif ve kantitatif protein tayini (Bradford)
föy için TIKLA     Sunu için TIKLA

 

Lab 8 Nükleik asit tayini
Sunu için TIKLA

 

Lab 9. Enzim aktivitesi tayini, amilaz ve katalaz aktivitesinin incelenmesi
Sunu için TIKLA

 

Lab 10. Vitaminler, askorbik asit tayini

föy için TIKLA     Sunu için TIKLA

 

Lab 11. Kağıt kromatografisi, farklı karbohidrat kaynaklarının kromatografi metodu ile ayrılması

Sunu için TIKLA

 

Lab 12. Diyaliz, farklı çözeltilerin yarı geçirgen zardan geçis hareketlerinin incelenmesi