Öğrencilerden Gelen Sorular (Sınav İçin)

Her sunu yapan öğrenci 5 soruyu bana emaillemek zorundadır.

VİZEDEN SONRAKİ SUNUMLARIN SORULARI

Evrim Ertik

1-) Nikotinamid neden karbonhidrat, yağ ve aminoasid metabolizmasına etkiliyen metabolik yolun kilit yapı taşıdır?

2-)b3 vitamini eksikliğindeki pellegra hastalığının 4 bulgusunu açıklayın ?

3-)Nikotonikasit ve triptofandan NAD ve NADP oluşumu ?

4-) Genellikle NAD bağımlı dehidrogenazlar .......... yollardaki oksidoredüksiyon reaksiyonlarını ........, NADP bağlı dehidrogenazlar ............. reaksiyonlarında rol oynarlar

5-) B3 vitamini nin triptofandan sentezi neden vücut için yeterli olmuyor ?

Sibel Öcal

 

1. CoA'nın yapısında olan bileşikler nelerdir?

2. CoA'ya bağlanan asetil grubu hangi bağı yapar?

3. CoA'nın katıldığı reaksiyonlar nelerdir?

4. Sitrik asit döngüsünde (Krebs Çemberi) rol alan CoA bleşikleri nelerdir?

5. Asetil CoA'nın sentezi hangi yollarla olur?

 

Sedef bengü özsoy

Sorular;

1.provitamin b5 saç yapısındaki hangi aminoasitlere baglanır? sistein, arginin ve serin

2.pantotenik asidin en önemli türevleri nelerdir? Kalsiyum pantotenat ve pantenol

3.pantotenik asitte karboksil ve amino gruplarını birbirine bağlayan bağın adı nedir? Amid bağı

4.vitamin b5'i negatif etkileyen faktörler nelerdir? Asidik ve işlenmiş gıdalar

5.vitamin b5 eksikliğinde hayvanlarda görülen en önemli özellik nedir? Dermatitis keratit,deri altı kanaması,tüy dökülmesi

Sinem Karabulut

1)Nöral tüp defekti neden oluşur? Kusurun oluşması olasılığını arttıran riskleri maddeler halinde yazınız?

2)Folik asit toksititesi hakkında bilgi veriniz?

3)Folik asit kanseri nasıl önler?

4)Folat eksikliği özellikle hangi kanser türlerinde riski arttırmaktadır?

5)Folik asit kullanımı NTD riskini ne kadar azaltır?

 

Muhammet Topal

1. Folik asidin kimyasal yapısı hakkında bilgi veriniz?(sekil

verilecektir)

2. Folik asit bitkilerde ve hayvanlarda hangi sekillerde bulunur?

3. Folik asidin Metabolik reaksiyonlarda etkili sekli ve doğadaki

formu nedir ayrıca serum ve eritrosit folat düzeyleri normal

halde ve eksiklik durumlarında hangi düzeydedir?

4. Hayvanlardaki folat deposu hakkında bilgi veriniz?

5. Vücudun folata olan gereksinimi üç durumda ortaya çıkar

bunlar nedir ve yetersiz beslenmeden kaynaklanan alınım

eksikliğini yazınız?

 

Fatih Özçelik

• Folik asitin esas emilim yeri neresidir ve folik asit ne sekilde emilir.

• Folik asitin kanser tedavisinde kullanımı ne sekilde yapılmaktadır.

• Sülfanomidler ve folik asit iliksisini açıklayınız.

• Homosistein nedir;hangi kimyasal reaksiyonlar sonucu hangi maddelere dönüsür.

• Homosistein hangi hücresel metabolitik döngülere katılır.

 

Duygu Bahçe

1. B6 vitamini nerede ve hangi sekilde emilimi gerçeklesir?

2. Merkezi sinir sistemi üzerinde rol oynayan tepkimelere örnek veriniz.

3. Vitamin B6’nın koenzim formu hangisidir?

4. Kimyasal ve biyolojik fonksiyonlarında en fazla rastlanan

tepkimelere örnek veriniz.

5.Asağıdaki sekil B6’nın hangi formudur ve önemi nedir?

 

Meryem Çakır

1)B6 Vitamini hangi biyolojik reaksiyonlarda

görev alır?

2)B6 Vitamini çocuk,eriskin ve hayvanlarda ne

gibi farklı etkiler gösterir? (eksiklikleri)

3)B6 Vitaminini yok eden nedenler ve

toksisitesi hakkında kısaca bilgi veriniz.

4)Biotinin birkaç önemli görevini yazınız.

5)Biotinidaz eksikliğinde neler görülür?

 

Kemal Özer

1)Biotin hangi enzimlerin prostetik grubu olarak görev yapar?

2)Biotinin avidin ile iliskisini anlatınız.

3)Biotin nasıl aktif hale gelir?

4)Asağıdaki formül hangi vitaminin açık formülüdür?

Berk AYAZ

Vitamin B12’nin kimyasal yapısındaki grupları yazınız. Şekil üzerinde gösteriniz. (Şekil verilecek)

• Vitamin B12’yi hangi kaynaklardan elde ederiz? (Hayvansal mı? Bitkisel mi?)

• Vitamin B12 absorbsiyonu yaşlılarda neden daha düşüktür?

• Cobalamine mukozal hücrelerce nasıl absorbe edilir ve Cobalamine hücrelere hangi yolla girer?

• Cobalamine hücreye girdikten hangi biyokimyasal yollarda kullanılır? Kısaca açıklayınız.

 

Salih Gülbenzer

 

1-B12 ye bağlı olan   enzimleri  yazınız.

2-Metil malonil Coa ‘nın Süksinil Coa ya dönüşümünde B12 nin hangi formu gereklidir.

3- B12 nin koenzim formu olan metil kobalamin olmazsa hangi mekanızma sekteye uğrar.

4- B12 ve RNA arasındaki ilişki nedir?

5-Aşağıdaki siyanokobalamin tiplerinden hangisi insan vücudunda bulunmaz?

Sabriye Bilgin

 

1-Yandaki sekil hangi vitaminin kimyasal formülüdür?

 

2-Canlılardaki önemli rolü hangi özelliğinden kaynaklanır?

3-Destek dokular için hangi proteinlerin yapımında etkilidir, bu proteinlerin bulunduğu dokular nerelerde bulunur?

4-Hangi özelliği sayesinde hangi vitaminlerin yapısının korunmasına ve etki gösterebilmelerine katkı sağlar?

5-Kimyasal ve biyolojik fonksiyonlarıyla ilgili üç tane örnek veriniz?

 

Elif Akman

_ Karnitin biyosentezinde vitamin c hangi enzimlerin kofaktörü olarak görev alır?

_ Eksik vitamin C alımında lipoproteinlerde ortaya çıkan değisiklikler nelerdir?

_ Vitamin C aort duvarını hangi enzimlerin etkisinden korur?

_ Askorbatın süperoksit üretimine katkısı nedir?

 

Burcu Gürer

1)Yeni doğan çocuklar inek sütü ile beslenirse ne hangi sistemde ne gibi bozukluklar görülür?

2)Grip esnasında antibiyotik içilmemesinin vitamin c ile iliskisi nedir?

3)Kanser tedavisinde vitamin c nin etkisi bulunmakta mıdır?

4)Vücutta vitamin C nin fazlalığında toksisite olur mu?

5)Vitamin C nin immün sistemdeki rolü nedir?

 

 

 

Ebru Erdoğan

 

1-İnsanda askorbik asit nerede ve nasıl absorbe olur?
2-Na bağımlı L-askorbik asit taşıyıcısının izomorfları nelerdir ve nerelerde görevlidirler?
3-Askorbik saitin demir emilimine nasıl bir katkısı vardır?
4-Vitamin C N-nitroso bileşik oluşumunu nasıl engeller?

 

 

Murat Bulur

1)  vitaminlerin adlandırılmasını açıklayınız.

2)  vitamin eksikliğindeki genel belirtilerini yazınız.

3)  vitamin konusunda ilgi duyulan konulardan 3 tanesini yazınız.

4)  vitamin benzeri bileşikleri maddeler halinde yazınız.

5)  vitaminlerin sınıflandırılmasını tablo halinde gösteriniz.

 

Uğur

1-) Vitamin nedir ve vitaminlerin tarihçesi hakkında kısaca bilgi veriniz.
2-) Vitamin hastalıklarının nedenleri nelerdir? Örnek vererek açıklayınız.
3-) A vitamini eksikliğinde gece körlüğü nasıl oluşur?
4-) D vitamini eksikliğinde raşitizm nasıl oluşur?
5-) Beriberi ve Pellegra hastalığı nasıl oluşur? Belirtileri nedir kısaca yazınız.

 

Bahar

1)Aşağıdaki A vitamini formlarını yazarak önemlerini kısaca açıklayınız?

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/42/Retinol_structure.svg/800px-Retinol_structure.svg.png

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Retinal_structure.png

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Retinoic_acid.png

CEVAP: 1.RETİNOL, 2.RETINAL, 3.RETİNOİK ASİT

2) Retinolün kimyasal yapısı hangi grupları içerir?

3)β-karotenin alfa,beta ve gama formlarından hangisi yada hangileri A vitamini aktivitesi gösterir? Aktivite göstermeyen formun aktivite göstermemesinin nedenlerini yazınız?

4)β-karotenin epitel hücrelere sinyal iletilmesine kadar geçirdiği formları yazınız?

5) A vitamininin etkilerinden bildiğiniz 4 tanesini yazınız?

Ramazan

1. Retinolün esterleşmesinde iki enzimin rolü vardır. Bunların isimleri nelerdir ve görevi nedir?

2.Besinle alınan vitaminin emilimi nasıl olmaktadır?

3.Retinol ün biyo-transformasyonunda görev alan enzimlerin isimleri nelerdir?

4.Vitamin düzeyini etkileyen faktörler nelerdir kısaca açıklayınız?

5.A vitamini eksikliğinde ne gibi sorunlar ortaya çıkar? Toksisitesi hakkında bilgi veriniz?

Çağdaş

1)     Aşağıdaki birbirine bağlı iki molekülün isimleri nelerdir protein yapısındaki molekülün  organizmadaki görevi nedir ?

 

Cover

2)retinoidler gen regülasyonunda hangi yapıların yardımı ile görev yaparlar bu yapıları sınıflandırınız.

3) RAR-RXR dimerlerinin yüksek konsantrasyonlu  varlığında RAR-RXR homodimerleri ile aktive edilen genlerin aktivasyonunda ne gibi farklilıklar gözlenir ; neden ?

4) beta karoten hangi tür radikallere  karşı görev yapar ve bunu nasıl bir kimyasal mekanizma ile gerçekleştirir ?

5) cis ve trans yapıları nedir örnek ile açıklayarak nöron koruma sisteminin vitamin a türevlerine karşı gösterdiği steroizomerlik seçiciliği hakkında bilgi veriniz ?

 

Didem

1-Bir karoten olan Laykopen neden provitamin a aktivitesi gösteremez?

 

2-A vitamini görme olayındaki önemi nedir? A vitamini eksikliğinde ortaya çıkan göz

hastalıklarını yazınız?

 

3-Gece körlüğü besinsel eksiklikte ve genetik acıdan nasıl etkilenir? Her a vitamini

eksikliğinde hastalık ortaya çıkar mı?

 

4-Beta-karoten in A vitaminine dönüştürülme sekli?

 

5-A vitamini eksikliğinde kemik metabolizmasında ortaya çıkabilecek durumlar nelerdir?

 

Fulya

1-Vitamin d kanda nasıl taşınır ?

2-Vitamin d hidroksillenme basamakları sırasıyla nelerdir hangi organlarda ve enzimlerin varlığında gerçekleşir ?

3-Parathormonun böbekte d vitamini aktifleşmesindeki rolü nedir ?

4-Kalsiyum ve fosfat homeostasisinde d vitaminin görevi nedir?

5-Vitamin d deri ve ağızdan olmak üzere vücuda 2 yolla alınır. Deride sentezlenen ve besinlerle alınan d vitaminin izlediği yolları ve taşınması nasıl olur?

Murat

Ø      Kolekalsiferol (D3 vitamini) nasıl oluşur?

Ø       D vitamininin emilimi nerede gerçekleşir ve nasıl taşınır?

Ø       Vücutta kalsiyum dengesinin korunmasını sağlayan 1,25-dihidroksivitamin D3 nasıl oluşur? Kısaca anlatınız.

Ø       Vücuda alınan D vitamininin, idrarla atılan miktarının çok az olmasının sebebi nedir?

Ø       Vitamin D toksisitesinde görülen aksaklıklar nelerdir?

 

Selçuk

1. Vitamin d insülin salgısını nasıl etkiler?

2. Vit D merkezi sinir sisteminde hangi reseptörlere bağlanır?

3. Vit D nin immün sistemle ilişkisini kısaca açıklayınız.

4.tedavilerde en çok kullanılan vit d analogu hangisidir? Türevleri nelerdir? Hangi formlarda kullanılır?

Kemal

1) VİTAMİN K NIN KANIN PIHTILASMASINDAKİ ÖNEMİ NEDİR?

2) ŞEKİLDEKİ FORMÜL HANGİ VİTAMİNDİR?

3) K VİTAMİN EKSİKLİĞİNİN BEBEKLERDE GÖRÜLME SIKLIĞI YETİŞKİNLERE GÖRE DAHA FAZLADIR BUNUN SEBEBİ NEDİR?

4) YANDA VERİLEN K VİTAMİNLERİNİN NERDE ÜRETİLDİKLERİNİ EŞLEŞTİRİNİZ?    

                                    K1                      SENTETİK

                                    K2                      BİTKİ YAPRAKLARİ

                                    K3                      BAĞIRSAKTA YAŞAYAN BAKTERİLER

5) BEKİR ÇÖL HOCAMIZI AKLINIZA İLK GELEN SADECE BİR KELİMEYLE AÇIKLAYINIZ?

 

Merve

1.Şekildeki kimyasal formül hangi vitamine aittir?

2.tokollerin minör bileşenleri nelerdir? en önemlisi hangisidir?

3.E vitaminin bilinen 4 biyolojik fonksiyonunu yazınız.

4. neden E vitaminin antioksidan kapasitesi çok geniş ve yüksektir?

5. E vitamininin bilinen en önemli özelliği nedir?

 

Ender

1:)Alfa tokoferolün emiliminde rol alan iki biyolojik maddenin adını yazınız?

2:)Hücre içerisinde tokoferol hangi organellerde bulunmaktadır?

3:)E vitamini ateroskleroz hastalığında nasıl bir rol oynar?

4:) E vitamini .....da eriyen bir vitamin olduğu için sindirim esnasında yeterince ...... alınamadığı zaman E vitamini eksikliği görülür ki, bu da kandaki .......lerin ömrünün kısalmasına yol açmaktadır.

5:)E vitamininin suda çözünen biçimi nedir? Ve emilimindeki fark nedir?

Emrah

_ B2 metabolizmasının düzenlenmesinde rol alan 2 önemli

hormon nedir?

_ Besinlerle alınan B2 ile bakteriler tarafından üretilen B2’nin

emilimin yerleri nereleridir?

_ B2 nin koenzim formlarına dönüşürken geri dönüşümlü ve

geri dönüşümsüz olan tepkimeler nelerdir?

_ Anneden fetuse riboflavin geçişi nasıl sağlanmaktadır?

_ Bu formül hangi maddenin acık formülüdür?

 

Arzu

1) beriberinin çeşitlerini yazınız ve bebeklerde görülen çeşidini 1-2 cümleyle anlatınız.

2) thiaminin merkezi sinir sistemi üzerine etkilerini yazınız.

3) thiaminin kimyasal formülü(şekil konacaktır.) ve hangi halkalardan oluştuğunu yazınız.

4) thiaminin aktif formu olan thiaminpyrofosfat hangi reaksiyonlarda hangi enzimlere koenzimlik yapmaktadır.

5) thiamin hangi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmaktadır.